Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na statku eksploatowanym w żegludze międzynarodowej