W zakresie skutków podatkowych związanych umorzeniem zobowiązań w postępowaniu układowym wobec przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą