Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego przez wstępnych podatnika a wydatki na własne cele mieszkaniowe