Kwestia powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w wyniku odpłatnego przeniesienia przez osobę fizyczną prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej (art. 10 ust. 1 pkt 8 updof)