Skoro otrzymana dotacja będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy to Wnioskodawca powinien zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%