Opodatkowania dostawy budynku w ramach umowy zamiany oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z tą zamianą