Prawo do zastosowania stawki 0% do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów