Brak prawa do odzyskania w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację projektu