Brak prawa do odliczenia w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację projektu