Prawo do odzyskania podatku VAT ponoszonego w zw. z realizacją projektu