Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w odniesieniu do realizowanego Projektu