Brak powstania obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych oraz nakładów