Uznanie składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy i wyłączenie czynności Aportu tych składników z opodatkowania podatkiem od towarów i usług