Ustalenie okresu rozliczeniowego właściwego do uwzględnienia korekt faktur z tytułu usługi dystrybucji energii elektrycznej