Opodatkowanie bonusu pieniężnego stanowiącego formę premii pieniężnej wypłacanego na rzecz najemcy oraz prawo do odliczenia podatku VAT