Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem