Brak opodatkowania otrzymanej kwoty tytułem partycypacji w kosztach budowy drogi