Opodatkowanie podatkiem VAT kwoty nagród otrzymywanych w Konkursie oraz sposób ustalenia podstawy opodatkowania