Obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego