W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości