W zakresie uznania kwot, jakimi Wnioskodawca jest obciążany z tytułu sortowania, naprawy bądź złomowania wadliwych produktów za koszty uzyskania przychodów