Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w działce niezabudowanej oraz konieczności wystawienia faktury VAT w związku z ww. transakcją