Zwolnienie z opodatkowania w związku z dostawą budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów