Opodatkowania 8% stawką podatku VAT pozostałego w Spółce Lokalu mieszkalnego w przypadku rozwiązania Spółki oraz określenia podstawy opodatkowania dla ww. Lokalu