Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej