Określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta