Stawka podatku dla dostawy na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego klasyfikowanego do PKWiU 01.15.10.0