Opodatkowanie dostawy Nieruchomości, przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego