Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego