Obowiązek dokonania płatności za fakturę zbiorczą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności