Uznanie wydzielonych składników majątku za ZCP oraz wyłączenie z opodatkowania