Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych