Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacja zadania