Opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego