W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji „Przebudowa ulicy …”