Uznanie Wnioskodawczyni za podatnika z tytułu sprzedaży udziału w niezabudowanej działce