Uznanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę za świadczenie usług i udokumentowania ich fakturą