Stawki podatku VAT dla wprowadzanych dwóch linii nowych wyrobów: sękaczy (rurek z kremem)oraz batonów