Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów