Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej