Obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek