Skutki podatkowe zbycia bądź umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPZOO II)