W zakresie ulgi rehabilitacyjnej w odniesieniu do wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzacji