Skutki podatkowe zbycia udziałów w nieruchomościach w zamian za zwolnienie z długu oraz możliwość zaliczenia kwoty stanowiącej wartość zwolnienia z długu do kosztów uzyskania przychodu