Możliwość odliczenia wydatków poniesionych w ramach ulgi termomodernizacyjnej (instalacja kolektora słonecznego)