Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego w związku z najmem jego części