Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów duplikatu faktury