Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”