Brak obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dojdzie do połączenia podmiotów