Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jej pracowników, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy